Velforeningen

Velforeningen

Få oversikt over styret og vedtekter innad i Velforeningen.

Vedtekter

Vedtektene er grunnlaget for hele velforeningens arbeid og gir rettigheter og plikter til medlemmene Vedtektene er selve kontrakten medlemmene inngår med hverandre.

Årsmøte

Årsmøtet er velforeningens øverste organ og har myndiget til å behandle alle saker som ligger innenfor foreningens formål.

Styremøter

Styremøtet er velforeningens sentrale organ og har myndighet til å behandle alle saker som angår driften og utviklingen av foreningen.

Styret 2024

Styret ble valgt på årsmøtet 05.03.2024. Styret velges for ett år avgangen.

Jens Forus

Leder

Valgt t.o.m 2026

Stina Ask Mikkelsen

Sekretær

Valgt t.o.m 2025

Stig Eirik Ørum

Styremedlem

Valgt t.o.m 2025

Øyvind Solberg

Styremedlem

Valgt t.o.m 2025

Stine Helleren

Styremedlem

Valgt t.o.m 2025

Kristina Walker-Nordløf

Styremedlem

Valgt t.o.m 2025

Martin Hauge

Styremedlem

Valgt t.o.m 2025

Mali Steiro Tronsmoen

Styremedlem

Valgt t.o.m 2025

Michelle Schmidt

Styremedlem

Valgt t.o.m 2025

Hovedoppgaver for styret i velforening

  • Lede foreningens virksomhet og fatte vedtak i saker som behandles
  • Arrangementer, møter, sosiale samlinger, etc.
  • Ha ansvar for organisasjonens økonomi
  • Ta vare på alle viktige dokumenter
  • Post, søknader, referater, etc. må tas vare på for at det skal være mulig å gå tilbake og se på hva som er gjort og gjennomført tidligere
  • Gi informasjon til medlemmene om saker som ble behandlet på årsmøtet, løpende saker, nye saker
  • Skrive referat fra styremøtene. Slik kan vanlige medlemmer se hva organisasjonen jobber med og styret huske hva de har bestemt.