Lekeplasser på Hellemyr - informasjon om drift, vedlikehold, kontroll og utbedring

Kort skissert gjelder følgende:

  1. Alle sandlekeplasser[1] skal ha driftsavtale med kommunen
  2. Alle sandlekeplasser som har driftsavtale skal ha en kontaktperson
  3. Kontaktpersonen har ansvar for at det gjennomføres kontroll av lekeplassen fire ganger pr. år. Kontrollen skal dokumenteres i et eget skjema. Kontaktpersonen skal gi en egenerklæring om at kontroll er gjennomført, senest innen 20. februar påfølgende år. Kontroll som gjøres i 2018 skal altså bekreftes til kommunen innen 20. februar 2019.
  4. Avgitt egenerklæring om slik kontroll er en forutsetning for at kommunen gir økonomisk støtte til utbedring av lekeplassen
  5. Frist for søknad om økonomisk støtte fra kommunen i 2019 er 1. mars 2019.

Du finner mer informasjon om hvordan driftsavtale inngås mm i presentasjonen under (stå i presentasjonsmodus for å få linkene til å fungere), eller på kommunens hjemmeside https://www.kristiansand.kommune.no/kultur-og-fritid/friluftsliv/narmiljoparker-og-lekeplasser/.

Dersom det ikke er oppnevnt kontaktperson og det ikke gjennomføres kontroll, kan kommunen legge ned (sanere) lekeplassen.

Fra og med 2017 har det også vært et vilkår for økonomisk støtte fra velforeningen at det gjennomføres og dokumenteres rutinemessig kontroll.

Spørsmål etter å ha lest presentasjonen? Kontakt post@hellemyr.no

August 2018, styret

Last ned Lekeplasser informasjon til beboerne på Hellemyr


[1] Kommunen har ansvar for de største lekeplassene i bydelen, kalt «kvartalslekeplasser». De øvrige lekeplassene, kalt «sandlekeplasser» har gaten/veien selv ansvar for. Dersom lekeplassen består av mer enn en sandkasse og bord/benk, må det inngås driftsavtale med kommunen og oppgis kontaktperson.