Breimyrkrysset

BREIMYRKRYSSET

Oppdatert: 22.04.2024

Kommentar fra kommunen for 2024 - 2025

Vedtak fra Bystyret 26.05.2021 om Kryssløsning ved E18/Breimyrveien

Bystyret har vedtatt at det skal fortsatt arbeides med muligheten for å forskuttere utbyggingen av Breimyrkrysset. I denne prosessen skal det vurderes og utredes muligheten for å etablere en rundkjøring, hvor kostnadene nøye skal analyseres. Parallelt med dette, skal det arbeides for å sikre statlig finansiering. Saken vil bli fremmet for Bystyret for endelig avgjørelse når alle utredninger og vurderinger er fullførte.

Vil ikke bevilge penger til nytt Breimyrkryss!

23. februar melder Fædrelandsvennen at kommunens administrasjon ikke vil forskuttere penger til nytt kryss på E39. Saken skal behandles i by- og stedsutviklingsutvalget 4. mars.
Mer her: Møte 4. mars – forskuttering av nytt kryss på E39

Har politikerne glemt Hellemyr?

Og hva med Statens vegvesen?

28.11.2012 sendte Statens Veivesen ut et høringsforslag angående Breimyrkrysset. De ville ha et forsøksprosjekt med fjerning av lyskryss. De forventet å være ferdig med planfritt
kryss samme sted i løpet av fem år. Noen bekymringer ble meldt inn, men de fleste så jo for seg at det ville være bedre med et planfritt kryss, framfor lysreguleringen som var en
del av krysset i 2012.

14.03.2013 Godkjente Byutviklingsstyret søknaden med blant annet følgende krav: «Byutviklingsstyret forutsetter at vegvesenet prioriterer etablering av 2-plankryss innen 5 år i
sine budsjettframlegg til Samferdselsdepartementet og Stortinget.»

Nå er det altså over 8 år siden Statens Veivesen signaliserte at et kryss skulle stå ferdig innen 5 år, og det er 7 år siden Byutviklingsstyret godkjente søknad med forutsetninger.

Veivesenet følger ikke opp. Så må vi som skal til og fra Hellemyr kjøre til Rigekrysset eller kommende Grauthelleren-krysset, det er jo bare opptil 3,5 kilometer ekstra med påkjørsel
og avkjørsel som belaster allerede kø-belastede E39.

Velforeningen har arbeidet aktivt med denne saken de siste fem årene overfor kommune og vegvesen. Hva kan gjøres? Beboere må gjerne komme med innspill.