Velkommen til det nye styret for Hellemyr Velforening

Kjære naboer og venner i Hellemyr,

Det er med stor entusiasme vi ønsker velkommen til vårt nye styre for Hellemyr Velforening, valgt til å lede oss frem til 2025 og 2026. Disse dedikerte individene har påtatt seg ansvaret for å videreføre og utvikle vårt fellesskap, og vi ser frem til å se hvilke initiativer og prosjekter de vil bringe til bordet.

La oss presentere de som vil styre skuta de kommende årene:

  • Jens Forus, Leder (Valgt t.o.m 2026)
  • Stina Ask Mikkelsen, Sekretær (Valgt t.o.m 2025)
  • Stig Eirik Ørum, Styremedlem (Valgt t.o.m 2025)
  • Øyvind Solberg, Styremedlem (Valgt t.o.m 2025)
  • Stine Helleren, Styremedlem (Valgt t.o.m 2025)
  • Kristina Walker-Nordløf, Styremedlem (Valgt t.o.m 2025)
  • Margin Hauge, Styremedlem (Valgt t.o.m 2025)
  • Mali Steiro Tronsmoen, Styremedlem (Valgt t.o.m 2025)
  • Michelle Schmidt, Styremedlem (Valgt t.o.m 2025)

Vi oppfordrer alle naboer til å komme med ideer, forslag og tilbakemeldinger til det nye styret. Deres engasjement og åpenhet for samfunnets stemme er avgjørende for at vi skal kunne vokse og utvikle oss i ønsket retning.

Ved å stå samlet og arbeide for felles mål, kan vi gjøre Hellemyr til et enda bedre sted å leve. La oss støtte vårt nye styre og gi dem den tilliten de fortjener for å lede oss gjennom spennende tider.

Med varm hilsen,
Hellemyr Velforening Styret

Del post