Hellemyr Velforening har som formål å ivareta og fremme beboernes felles interesser. Velforeningen skal arbeide for å styrke bydelens sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som fremmer disse formålene. 

Dersom du har forslag til saker som velforeningen bør jobbe med, ta kontakt! (se kontaktskjema her).

Fullstendige vedtekter for velforeningen blir lagt ut etter ekstraordinært årsmøte i august 2016. 

Referater fra styremøtene finner du her

Styret, Hellemyr Vel
Juni 2016